ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 525/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 525/2018 με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 100/6900/23-03-2017 Απόφασης Δημάρχου Καστοριάς με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς”.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 525)2018

Σας προτείνουμε...

Skip to content