ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 523/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 523/2018 με θέμα: “Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων. Τροποποίηση της αριθμ.75/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 523)2018

Σας προτείνουμε...

Skip to content