Ανακοίνωση-Πρόσκληση για άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση μουσικής, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ,σύμφωνα με την αριθ.225/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.Πληροφορίες στα τηλ.246735154, 2467351155

                                        Η προϊσταμένη Δ/νσης Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης

                                                     Στεφανή Αλεξάνδρα

                                                         ΠΕ/Α Διοικητικού

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΔΣ 225-2018)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 225-2018

Σας προτείνουμε...