Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου με αριθμό μελέτης : 125 – 2017.

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, του έργου: << Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού>>, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.460.900,00€ ( χωρίς ΦΠΑ), στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Α/Α Συστήματος: 75219.

 Τεχνική Εκθεση – Υδραυλικοί Υπολογισμοί

 Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

 Συνοπτική Προμέτρηση

ΣΑΥ – ΦΑΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΗ Διακήρυξη Αποχέτευσης Καρησού _

 

Σας προτείνουμε...