Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου – Α.Μ. 06/2017.

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: << Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης & φωτισμού 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς >>, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.500,00€ ( με ΦΠΑ), στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Α/Α Συστήματος: 75421.

Τεχνική Έκθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΣΥ ΕΣΥ

ΣΑΥ Α

ΣΑΥ Β

ΣΑΥ Γ

ΦΑΥ

ΓΕΝΙΚΗ Διακήρυξη 5oυ Δημοτικού ΝΕΑ_με_ΑΔΑΜ_signed

Σας προτείνουμε...