13η πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε σήμερα Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

2.          

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΙ.ΠΑ.- ΔΙΣΠΗΛΙΟ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως, διότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις επί των παραπάνω θεμάτων, που αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού.                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(1ος ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ)

 

Νικόλαος Φωτιάδης 

 

Σας προτείνουμε...