Ευχαριστήριο κ. Ντζιοβάρα εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας στον Δήμαρχο Καστοριάς

logo_kastoria_transparent (1)

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Κύριο

Ανέστη Aγγελή

Δήμαρχο Καστοριάς

Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότατες ευχαριστίες εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ευγενική σας απόφαση να δωρίσετε ένα γεωτεμάχιο τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ένα (3.791,00) τετραγωνικών μέτρων, μετά των επ’ αυτού υπαρχόντων κτισμάτων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσφορά σας καταδεικνύει ότι το δύσκολο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, εκτιμάται και αναγνωρίζεται από την κοινωνία και τους πολίτες.

Παναγιώτης Ντζιοβάρας

Υποστράτηγος

Σας προτείνουμε...

Skip to content