Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης και φωτισμού 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης και φωτισμού 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.500,00 € ( με ΦΠΑ) στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 73839

Περίληψη διακήρυξης & Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

ΓΣΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμολόγιο

ΤΕΥΔ

ΣΑΥ Α

ΣΑΥ Β

ΣΑΥ Γ

ΣΑΥ Δ

ΦΑΥ

 

Σας προτείνουμε...