Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Δισπηλιού, Λεύκης και Μεσοποταμίας.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 14 Μαΐου 2018 έλαβε την παρακάτω υπ’ αριθ. 134/2018 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Δισπηλιού, Λεύκης και Μεσοποταμίας».

……………….…………………………………………………………………………

α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α

Καθορίζει τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Δισπηλιού, Λεύκης και Μεσοποταμίας ως εξής:

Α) για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Δισπηλιού που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου 2018 με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής της Αναλήψεως του Σωτήρως:

  • το ποσό των 80,00€ ανά θέση, για όλους τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικών και ζαχαρωδών ειδών
  • το ποσό των 150,00€ ανά θέση για τις «Καντίνες»
  • το ποσό των 150,00€ ανά θέση για τις επιχειρήσεις εστίασης και
  • το ποσό των 150,00€ για λειτουργία Λούνα Πάρκ

 

Β) για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Λεύκης που θα πραγματοποιηθεί στις 26, 27 και 28 Μαΐου με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής του Αγίου Πνεύματος :

  • το ποσό των 20,00€ ανά θέση, για όλους τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικών ειδών και
  • το ποσό των 50,00€ για τους ενδιαφερόμενους ζαχαρωδών ειδών και παγωτών

Γ) για την εμποροπανήγυρη στη Δ.Κ. Μεσοποταμίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27,28,29,30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το ποσό των 100,00€ ανά θέση, για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

Σας προτείνουμε...