Γνωστοποίηση λογαριασμών Δήμου για καταβολή τελών Εμποροπανηγύρεων

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Για την έκδοση έγκρισης συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν το απαιτούμενο ποσό   σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986

Σας προτείνουμε...