Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στn Μεταμόρφωση του Δήμου Καστοριάς

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 10/05/2018 στη Μεταμόρφωση για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α.:

Γραφείο Μαυροχωρίου (Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η   25/05/2018

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2018 ή 2017

Σας προτείνουμε...