Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις Τ.Κ. Κορομηλιάς και Χιλιοδένδρου και στις Δ.Κ. Μεσοποταμίας και Μανιάκων

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημίες από ΧΑΛΑΖΙ στις 28/04/2018 στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσοποταμίας  και Μανιάκων και στις Τοπικές Κοινότητες Κορομηλιάς και Χιλιοδένδου για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στις ανταποκρίτριες του ΕΛ.Γ.Α. (Γραφείο Μεσοποταμίας):

Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η   14/05/2018

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2018 ή 2017

Σας προτείνουμε...

Skip to content