6η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

1.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς με το διακριτικό τίτλο “Ανθοκομική Έκθεση” στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

 

 

Δαμιανού Χρήστος

Σας προτείνουμε...