Κανονιστική απόφαση λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Ε Σ

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Ε Ι Σ

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Απριλίου 2018 έλαβε την υπ’ αριθ.  95/2018 Κανονιστική Απόφαση με θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή», η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr), και αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content