Κανονισμός λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς με το διακριτικό τίτλο “Ανθοκομική Έκθεση” της περιοχής Χλόη – Φουντουκλή.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς με το διακριτικό τίτλο «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, της Δ.Κ. Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι τη Δευτέρα, 16/04/2018 και ώρα 12:00.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σας προτείνουμε...