Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού».

Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό ( ηλεκτρονικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού» (αρ. μελ.125/2017), προϋπολογισμού 1.460.900,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 1.459.820,97 €).

Αντικείμενο του έργου  είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στον οικισμό Κορησού της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς. Ειδικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 9.900 μέτρων και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020. 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Σας προτείνουμε...

Skip to content