Ανακοίνωση Εκποίησης Ακινήτου από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  σύμφωνα το αριθμ. πρωτ.:14971/31-01-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γραφείο κοινωφελών Περιουσιών και την αριθμ.29Α / 14-2-2018 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ,  και ως εκτελεστής της δωρεάς της Έλλης Δούκη ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκποιήσει βάσει του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013 τ.Ά ) « Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις », τρία διαμερίσματα  που βρίσκονται στην ίδια τετραώροφη οικοδομή επί της οδού Πανταζίδου 44 στο συνοικισμό Μαλακοπή στην Άνω Τούμπα  Θεσσαλονίκης .

3Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

Σας προτείνουμε...