Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α.

images

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΧΑΛΑΖΙ της 24/05/2017
  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΧΑΛΑΖΙ της 09/07/2017
  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΠΑΓΕΤΟΣ της 23/04/2017
  • Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΠΑΓΕΤΟΣ της 23/04/2017
  • Τ.Κ. Καλοχωρίου: ΧΑΛΑΖΙ της 29/08/2017
  • Τ.Κ. Καλοχωρίου: ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ της 09/11/2017
  • Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΧΑΛΑΖΙ της 29/08/2017
  • Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 01/12/2017
  • Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΠΑΓΕΤΟΣ της 23/04/2017

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 10/04/2018.

Σας προτείνουμε...

Skip to content