Απογραφή Ζωϊκού Πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2017

Παραγωγικα ζωα

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.19753/1178/05-02-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, ενόψει των διασταυρωτικών ελέγχων, που απαιτούνται για την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο για το έτος 2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε αίτημα χορήγησης στοιχείων από το ΟΠΣ Κτηνιατρικής στις 09.03.2018.

            Για το λόγο αυτό,

  • Όσοι εκτροφείς αιγοπροβάτων δεν έχουν κοινοποιήσει στο Τμήμα Κτηνιατρικής την απογραφή του ζωϊκού τους κεφαλαίου για το έτος 2017, καλούνται να το κάνουν άμεσα
  • Οι κάτοχοι βοοειδών, να δηλώσουν τις γεννήσεις αλλά και τις τυχόν απώλειες των ζώων τους

 

 

Σας προτείνουμε...