33η και 34η Προσκλήσεις για Τακτική & Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  33η

Για τακτική συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε την Κυριακή,  31  Δεκεμβρίου  2017  και  ώρα  12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo ακόλουθο θέμα:

«Αποδέσμευση και Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικον. έτους 2017».


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  34η

Για ειδική συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε την Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για ειδική συνεδρίαση και σύσκεψη, με θέμα:

«Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2018»

(σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ιωάννης Τόμου

Σας προτείνουμε...