Πληρωμή Βιολογικής Γεωργίας 2015

Βιολογική Γεωργία

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής και απορριπτόμενων Βιολογικής Γεωργίας έτους 2015 

        Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 192431/11525/03-11-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς, την Παρασκευή 03/11/2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων και η κατάσταση απορριπτόμενων του προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2015 για την ΠΕ Καστοριάς.

        Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους εντός 5 εργάσιμων ημερών στην γραμματεία της ΔΑΟΚ της Καστοριάς, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου.

        Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του προγράμματος, κα Τσούτση Ευπραξία, στο γραφείο 7 της ΔΑΟΚ Καστοριάς και στο τηλέφωνο 2467350318

 

Σας προτείνουμε...