Διαβούλευση για έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. επί της δημοτικής οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντη, στη Δ. Κ. Μανιάκων.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: provia@kastoria.gov.gr  ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467 351163), μέχρι τη Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 12:00.

T.Y.

Σας προτείνουμε...

Skip to content