Απογραφή Εκμεταλλέυσεων χοίρων 2017

χοιροι

Πληροφορούμε τους υπεύθυνους εκμεταλλεύσεων χοίρων ότι θα πρέπει το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2017 να υποβάλουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των χοίρων που διαθέτουν.

Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης τους ακόμη και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο. Τα μητρώα θα πρέπει να έχουν πλήρως ενημερωμένα. Μητρώα με ελλείψεις δεν θα παραλαμβάνονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Η κοινοποίηση της απογραφής θα γίνεται είτε με την προέλευση του κάθε κατόχου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία είτε μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του υπουργείου στην ηλεκτρονική δ/νση: http://e-services.minagric.gr , ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

O κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει ότι:

  1. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να εκτυπώσει και να επισυνάψει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του.
  2. Το μητρώο της εκμετάλλευσης του θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευση του)
  3. Ο κάθε χρήστης / κάτοχος χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο ( σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή)

 

Σας προτείνουμε...