11η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

1

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς.

2

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Βαν Φλητ (Ειρήνης) (στην προβολή του καταστήματος «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΦΕ»).

3

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Μακεδονομάχων (στην προβολή του καταστήματος «ΣΟΥΛΑΤΣΟ»).

4

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της δημοτικής οδού Μ. Αλεξάνδρου 139, έμπροσθεν του καταστήματος «ΕΝ ΚΑΙΡΩ», στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δαμιανού Χρήστος

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content