Κανονιστική Απόφαση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Μακεδονομάχων.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η
Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 17 Οκτωβρίου 2017 έλαβε ομόφωνα την παρακάτω υπ’ αριθ. 304/17 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Μακεδονομάχων».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 30,80 τ.μ., για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Μακεδονομάχων και συγκεκριμένα στην προβολή του καταστήματος με την επωνυμία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ».

Η αναλυτική απόφαση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr),  και αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου.

 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content