Διαβούλευση για έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη στάσης & στάθμευσης στη Δ.Κ. Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., επί της δημοτικής οδού Μ. Αλεξάνδρου 139, στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: provia@kastoria.gov.gr  ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467 357163), μέχρι την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 11:00.

Τ.Υ.

Σας προτείνουμε...