9η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

1

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη γνωμοδοτικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση ή μη του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού Μανιάκων, στα οικοδομικά τετράγωνα Γ125 και Γ5.

2

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης επί της ένστασης Νικολάου Παναγιωτίδη (και λοιπών), κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 258Α της πόλης Καστοριάς, μετά την αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

3

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Δ.Κ. Καστοριάς.

4

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ Μανιάκων.

5

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας.

6

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση  ή μη διόδου διέλευσης αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στην οδό Αθανασίου Διάκου 50, στη Δ.Κ. Καστοριάς.

7

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της δημοτικής οδού Χρ. Σμύρνης 21 στην Καλλιθέα, στη Δ. Κ. Καστοριάς.

8

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στην Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δαμιανού Χρήστος

Σας προτείνουμε...

Skip to content