Ο Δήμος Καστοριάς για την απομάκρυνση των οχημάτων από την περιοχή των Μανιάκων

12Η Δημοτική Αρχή ενημερώνει πως η απόφαση της  για την απομάκρυνση των οχημάτων από  την περιοχή  των Μανιάκων ήταν επιβεβλημένη για την καθαριότητα και  την προστασία  του περιβάλλοντος. Η παρουσία των αδέσποτων ζώων που μέχρι πρότινος έβρισκαν άτυπα καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο δε ήταν δυνατό να άρει το εφαρμοστέο της συγκεκριμένης απόφασης.

 Η Δημοτική Αρχή με όσα μέσα διαθέτει προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα των αδέσποτων που έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή μας και προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ασφαλούς χώρου φιλοξενίας τους.

 Η λύση στα σύνθετα προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν δεν βρίσκεται στη μονοδιάστατη κριτική αλλά στην συνεργασία και στον εποικοδομητικό διάλογο.

Σας προτείνουμε...

Skip to content