Ευχαριστήριο Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για τη δωρεάν παραχώρηση της προσωπικής βιβλιοθήκης του διατελέσαντος Δημάρχου, Βουλευτή Καστοριάς και Υπουργού κ. Κωνσταντίνου Α. Σημαιοφορίδη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Για τη δωρεάν παραχώρηση της προσωπικής βιβλιοθήκης του διατελέσαντος Δημάρχου, Βουλευτή Καστοριάς και Υπουργού

κ. Κωνσταντίνου Α. Σημαιοφορίδη

 

Κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, που πραγματοποιήθηκε στις 28-8-2017, παρόντος του διατελέσαντος Δημάρχου, Βουλευτή Καστοριάς και Υπουργού κ. Κωνσταντίνου Α. Σημαιοφορίδη, ανακοινώθηκε από τον ίδιο η απόφασή του να παραχωρήσει δωρεάν την προσωπική του βιβλιοθήκη, που αριθμεί περίπου 20.000 τόμους βιβλίων, στο Δήμο Καστοριάς.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Ανέστη Αγγελή, με την υπ’ αριθ. 232/2017 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο

Α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α

Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα, προκειμένου να εκφράσει δημόσια τις θερμότατες ευχαριστίες προς τον κ. Κωνσταντίνο Σημαιοφορίδη, για την ιδιαίτερα τιμητική και γενναιόδωρη προσφορά του στο Δήμο Καστοριάς και να βεβαιώσει, ότι η δωρεά αυτή θα λειτουργήσει ως αυτοτελές παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την επωνυμία: «Κωνσταντίνος Α. Σημαιοφορίδης».

Το παρόν να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.

                                                                      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Ιωάννης Τόμου

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content