Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καστοριάς.

Με την υπ’ αριθ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς, ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σας προτείνουμε...