ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (3)                   ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καστοριά: 04-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                   .

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

«Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

 

 

                                         ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

 

Σας  ενημερώνουμε ότι εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες,  οι αίθουσες των ΚΑΠΗ θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 08:00π.μ. έως και τις 13:00μ.μ. καθώς επίσης από τις 16:00μ.μ. έως και τις 21:00μ.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

 

Σας προτείνουμε...