Δελτίο Τύπου για την 4η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Κοζάνης

Δασικοί Χάρτες

              Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθ.110281/03-08-2017 (ΑΔΑ ΩΓ7ΤΟΡ1Γ-Γ6Θ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Κοζάνης, τροποποιήθηκε η υπ.αριθ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκαν οι δασικού χάρτες όλων των προ – Καποδιστριακών ΟΤΑ (συνολικά 157 ΟΤΑ) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού και Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης (εκτός των προ – Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), ως προς το τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

           Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκίνησε την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και μετά την τελευταία παράταση (αριθ. 157, Ν.4483/2017), η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή.

                Παρακαλούνται οι πολίτες όπως ελέγξουν έγκαιρα τις εκτάσεις που τους ενδιαφέρουν ώστε να προβούν αν το επιθυμούν στην υποβολή των σχετικών αντιρρήσεων.

                ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

                Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν τις ανωτέρω περιοχές έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), με έδρα τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ( πρώην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου-  Ισόγειο), ΖΕΠ Κοζάνης – ΤΚ 50100, τηλ. 2461053415, 2641053416, 2461053443, 2461053545, 2461053508, τηλεμοιοτυπία 2461053406, δ/νση ηλ. Ταχυδρομείου (email): dasxkoz@apdhp-dm.gov.gr

                Οι ανώτεροι δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InpoF1 Page.aspx) και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr)

                Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Κοζάνης.

Σας προτείνουμε...

Skip to content