Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής και απορριπτόμενων, Βιολογικής Γεωργίας έτους 2015 νομού Καστοριάς

Βιολογική Γεωργία

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 29/08/2017 έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Καστοριάς η κατάσταση πληρωμής και η κατάσταση απορριπτόμενων του Προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2015, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

            ΟΙ ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους εντός 5 εργάσιμων ημερών στην γραμματεία της ΔΑΟΚ Καστοριάς, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης (29/08/2017) μέχρι και τη Δευτέρα 04/08/2017

            Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του προγράμματος, κα Τσούτση Ευπραξία, στο γραφείο 7 της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στο τηλ: 24673 50318

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content