Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2017

159 απόφαση Ο.Ε. με θέμα Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς

 

 

Σας προτείνουμε...