8η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Μεσοποταμίας.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κοπή ή μη δέντρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Χιλιοδένδρου, εντός του Δήμου Καστοριάς.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενων δημοτικών χώρων στα Ο.Τ. 309Ε και Ο.Τ.307Α, στην περιοχή «Άμμος – Μύλοι», του σχεδίου πόλης Καστοριάς.
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης των με αριθ. 1520 και 854 αγροτεμαχίων προς ανταλλαγή, στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, με αριθμό 2.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της δημοτικής οδού Παπαθωμά 10, στη Δ. Κ. Καστοριάς.
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση, επί της δημοτικής οδού Απολλωνιάδος 3, στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δαμιανού Χρήστος

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content