Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βαν Φλητ.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η    Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 31 Μαΐου 2017 έλαβε την 141/17 Κανονιστική Απόφασή του με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βαν Φλητ», η οποία έχει ως εξής :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 9,6 τ.μ., για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του πάρκου της πλατείας Βαν Φλητ, παραπλεύρως της πιάτσας ΤΑΞΙ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η αναλυτική απόφαση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr),  και αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου.

                                                               Ο Πρόεδρος

                                      του Δημοτικού Συμβουλίου  Καστοριάς

 

                                                              Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content