Δασική Ρυθμιστική Διάταξη

ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ

Σύμφωνα με την ΔΑΔ 70/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΝΒΟΡ1Γ-ΝΕΚ) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη της Δ/νσης Δασών Καστοριάς επιτρέπεται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας για εμπορική χρήση, ανά περιοχή και μέχρι της ποσότητας που αναγράφονται στην εν λόγω διάταξη.6ΝΝΒΟΡ1Γ-ΝΕΚ

Σας προτείνουμε...

Skip to content