Γνωστοποίηση σχετικά με το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς

Μετά την οριστική απόφαση για το Μουσικό Γυμνάσιο, γνωστοποιούμε ότι με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2103/19.06.2017, στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας μετατρέπεται το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καστοριάς σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς με τους εξής Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

  1. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

  1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο Δήμος Καστοριάς εκφράζει την ικανοποίησή του και ευχαριστεί όλους τους συντελεστές.

Σας προτείνουμε...