Εμποροπανήγυρις Μεσοποταμίας – Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/17

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Α) Καθορίζει τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία εμποροπανήγυρης στην Δ.Κ. Μεσοποταμίας για το έτος 2017 ως εξής:

  1. Δωρεάν παραχώρηση θέσεων σε όλους τους συλλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας
  2. Προτεινόμενη τιμή τέλους χρήσης ανά θέση για τους ενδιαφερόμενους Δημότες Καστοριάς 25€
  3. Προτεινόμενη τιμή τέλους χρήσης για τους μη Δημότες Καστοριάς 30€
  4. Προτεινόμενη τιμή τέλους χρήσης για κάθε χώρο – θέση πώλησης καταναλωτικών αγαθών (σουβλάκια – ποτά – αναψυκτικά κ.λπ.) ορίζεται στα 4€ ανά τετραγωνικό μέτρο (100m2Χ4€=400€)
  5. Προτεινόμενη τιμή τέλους χρήσης χώρου ανά θέση για καντίνες – Παρασκευή λουκουμάδων – Παρασκευή χαλβά ορίζεται στα 150€
  6. Προτεινόμενη τιμή τέλους χρήσης για Λούνα – Παρκ ορίζεται στα 400€

Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα πραγματοποιηθεί από τους εκθέτες σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Εμποροπανήγυρης Μεσοποταμίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 162/17

Σας προτείνουμε...