Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α.

images

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

  • Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΠΑΓΕΤΟΣ της 08/01/2017
  • Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/01/2017
  • Τ.Κ. Κορομηλιάς: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/01/2017
  • Τ.Κ. Αγίας Κυριακής: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/01/2017
  • Δ.Κ. Μανιάκων: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/01/2017
  • Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/01/2017
  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/03/2016
  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΠΑΓΕΤΟΣ της 27/04/2016
  • Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/03/2016
  • Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΠΑΓΕΤΟΣ της 27/04/2016

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 12/06/2017. Τα τέλη επανεκτίμησης είναι 1€/ στρέμμα και 0,10 €/δέντρο.

Σας προτείνουμε...

Skip to content