7η Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του Κοιμητηρίου της πόλης της Καστοριάς (Ι. Ν. Αγίων Πάντων).
  2. Γνωμοδότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε Αγίας Τριάδας».
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Βαν Φλητ.
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Δ.Κ. Μεσοποταμίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δαμιανού Χρήστος

 

 

Σας προτείνουμε...