Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ σε δενδρώδεις καλλιέργειες στην Τ.Κ. Τοιχιού

images

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημίες από ΧΑΛΑΖΙ στις 24/05/2017 και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ  στις 25/05/2017 στην Τοπική Κοινότητα Τοιχιού για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες . Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. (Γραφείο Μαυροχωρίου:

Παπαδοπούλου Αλεξία, τηλ. 2467352219)

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι:

 ΧΑΛΑΖΙ:   08/06/2017

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ :09/06/2017

 

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας ΕΛ.Γ.Α. έτους 2017

Σας προτείνουμε...

Skip to content