5η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Εισήγηση σχεδίου κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως «Νυφοπάζαρο» της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης έγκρισης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στα πλαίσια της διεξαγωγής του ποδηλατικού Circuit με την επωνυμία ‘Kastoria Flat Out Circuit’.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί τμήματος της δημοτικής οδού Αθανασίου Διάκου 69.
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί τμήματος της δημοτικής οδού Χριστοπούλου 29.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί τμήματος της δημοτικής οδού Γράμμου 51.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δαμιανού Χρήστος

Σας προτείνουμε...

Skip to content