Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων” (Α.Μ.: 29/2017)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, δαπάνης 1.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7135.02 του οικονομικού έτους 2017 , εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την 72/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές με την αριθ. πρωτ. 9690/21-04-2017 Απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Αναστασίου Πασσαλή την Τρίτη 02 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. . Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία .  

Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του προϋπολογισμού. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα συμπεριληφθεί ο πίνακας εναρμόνισης της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων.

 Η τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω προμήθειας διατίθενται δωρεάν . Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Πασσαλή στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

 

 

 

Μόκκας Ανδρέας

Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός

Texniki_ekthesi_texnikes_prodiagrafes_pyrosvestikon_meson,

Proypologismos_pyrosvestikon_meson,

Syggrafi_ypoxreoseon_pyrosvestikon_meson,

Έντυπο προσφοράς προμήθειας πυροσβεστικών μέσων

Σας προτείνουμε...