Διαβούλευση για έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί τμήματος της δημοτικής οδού Γράμμου 51.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: provia@kastoria.gov.gr  ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467357163), μέχρι την Παρασκευή 07/04/2017 και ώρα 12:00.

Τ.Υ

Σας προτείνουμε...

Skip to content