Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α. (5Η παραλαβή πορισμάτων)

images

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΧΑΛΑΖΙ της 07/05/2016
  • Τ.Κ. Τοιχιού: ΧΑΛΑΖΙ της 02/07/2016

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 18/04/2017 προσκομίζοντας τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α έτους 2016. Τα τέλη επανεκτίμησης είναι 1€/ στρέμμα και 0,10 €/δέντρο.

 

Σας προτείνουμε...