4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου.
  2. Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετικές αιτήσεις των: ΓΚΟΓΚΟΥ Αναστασίου και ΜΠΑΣΙΟΥ Ελένης).
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη κανονιστικής απόφασης μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή της πόλης Καστοριάς.
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κοπή ή μη ενός δένδρου στην Τ.Κ. Λιθιάς του Δήμου Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δαμιανού Χρήστος

Αντιδήμαρχος Δήμου Καστοριάς

Σας προτείνουμε...

Skip to content