Ανακοίνωση για Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 από ΚΕΑ

agrotes-neoi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας

Καστοριάς που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας

Ενίσχυσης για το έτος 2017 να προσέρχονται στο ΚΕΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Αργος Ορεστικό, Μακεδονομάχων 11 χώρος

λαϊκής αγοράς παλιό ΙΚΑ) από 18/03/2017 για την ενεργοποίηση της αίτησης τους.

e‐mail: keakastorias@gmail.com

 Πληροφορίες στο τηλ 2467041671

κ. Ζιάμος Νίκος

Σας προτείνουμε...