Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

Ζωοτροφές

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 6820/375/18-01-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 όλες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών (παραγωγή- διακίνηση σύνθετων ζωοτροφών/πρώτων υλών ζωοτροφών), υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο επιχειρήσεων Ζωοτροφών του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Επισημαίνεται ότι στην παραπάνω διαδικασία υπόκεινται και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με αναμικτήρα που χρησιμοποιούν συμπληρωματική ζωοτροφή (ισορροπιστή) για την παραγωγή ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση. Σε όσους δεν εγγραφούν θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την αριθ. 285339/2010 ΚΥΑ του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Όσοι κτηνοτρόφοι – επιχειρήσεις δεν έχουν ήδη εγγραφεί θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τις σχετικές αιτήσεις στο Γραφείο 8 της ΔΑΟΚ Καστοριάς. Υπεύθυνοι ελεγκτές κυκλοφορίας: Δημητρακοπούλου Ζαφειρία, Μακρίδου Σοφία

Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική δ/νση:

www.kastoria.gr/georgia/zootrofes_odhgies.pdf

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content