Οι Παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν στις 9:15 π.μ. την Παρασκευή 20/01/2017

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Καστοριάς θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 9:15 π.μ. την Παρασκευή 20/01/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content